Sådan virker CMA

Alarmering med direkte besked
You are here:

Sådan virker CMA

  • CMA styres fra et enkelt og intuitivt WEB Dashboard. Dash­boardet har en visuel kortfunktion, der viser den aktuelle status på CMA. Dashboardet sikrer samtidig en nem håndtering af drift samt opsætning.

  • CMA aktiveres via kablede eller trådløse alarmtryk, eksis­terende alarmoutput eller SMS, APP, API eller opkald på i forvejen indkodede nødnumre. Ved aktivering kan CMA automatisk iværksætte handlingsplaner, der imødegår den indtrufne situation.

  • Platformen udsender omgående beskeder til alle respons­grupper. Afhængig af situationen sker alarmeringen med eller uden lyd. Hvis nødvendigt deaktiveres traditionelle alarmer for at minimere støj.

  • Responsgrupperne modtager beskeder med foruddefinerede instruktioner. Det betyder, at ansvars- og ressourcepersoner, elever, forældre og pårørende får besked om, præcis hvordan de skal forholde sig og hvilke indsatser, de skal iværksætte.

  • Når krisesituationen er overstået, kan CMA hjælpe med at skabe overblik. Platformen kan bl.a. sikre, at implicerede får information om nødvendige handlinger, krisehåndtering og eventuel krisehjælp.

Funktionalitet

  • integration til centralt managementsystem og databaser

  • udvidelse af alarmeringssystemet til også at omfatte bombe- og terrorvarsling

  • udarbejdelse af detaljerede arbejdsgange og procedurer

  • ensretning i alle kommunens skoler

  • udvidet og bred involvering af personale på alle niveauer

Billeder fra Web Dashboard

Download

Nysgerrig efter at vide mere? ... kontakt os nu

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om mulighederne med CMA Security & Alerts, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi står også gerne til rådighed for et uforpligtende møde.

Kontakt

Partner & Head of Concepts
Allan Krøyer

+45 21 46 48 91