Alarmering med direkte besked

En verden i forandring stiller nye krav til krisestyring og –beredskab i skoler og uddannelsesinstitutioner.

CMA øger effektiviteten i krisesituationer – og styrker trygheden i hverdagen.

You are here:

Effektiv krisestyring på uddannelsesinstitutioner

Kravene til interne kriseberedskaber og den individuelle håndtering af krisesituationer i dag på uddannelsesinstitutioner som folkeskoler, professionsskoler, gymnasier og universiteter har aldrig været højere.

Brand og naturkatastrofer håndteres med højlydte alarmer, tydelige flugtveje og hurtig evakuering, men nye trusler som terror og skoleskyderier truer trygheden og den måde hvorpå vi informerer på. Det udfordrer os med nødvendigheden af barrikadering og stilhed.

Men ikke to krisesituationer er ens!

CMA platformen samler data, digitaliseret kortlægning, kriseplaner og –beredskab i ét.

Platformen guider alle involverede med individuel alarmering og information, så naturlige reaktionsmønstre som forvirring og panik erstattes af handlekraft og professionalisme.

CMA er på forkant med udviklingen og skaber sikkerhed & tryghed i hverdagen.

Vidste du, at kravene til kriseberedskab løbende udvides og øges?

Med CMA alarmeres ansvarlige, ressource-personer, elever og forældre individuelt og eventuelt lydløst med besked via SMS, Messenger, mail, Skype eller andre kanaler om alvorlige trusler som brand, bomber, skoleskyderier og terror. De modtager specifikke beskeder og instruktioner, der sikrer effektiv evakuering og reducerer uhensigtsmæssig adfærd og panik.

CMA opdateres automatisk via integration med eksisterende IT platforme og databaser, tilkobles etablerede alarmsys­temer og skaber en effektiv situationshåndtering fra hændelsen identificeres – til trygheden er genetableret og alle er sikre.

CMA – Security & Alerts

“CIM Mobility har med kreativ idéudvikling, stærke styringsressourcer og målrettet problemløsning leveret en digital, integreret platform, der øger trygheden i hverdagen.

Udviklingsteamet har initieret gode interne diskussioner, udviklet vores ideer og hjulpet med at synliggøre og forbedre vores beredskabsplaner, så vi med CMA som en naturlig del af det kommunale beredskab er bedre rustet i akutte situationer, hvor borgernes sikkerhed er truet.”

Læs mere

Lisbeth Gransgaard Olsen – Digitaliseringskonsulent i Esbjerg Kommune

Nysgerrig efter at vide mere? ... kontakt os nu

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om mulighederne med CMA Security & Alerts, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi står også gerne til rådighed for et uforpligtende møde.

Kontakt

Partner & Head of Concepts
Allan Krøyer

+45 21 46 48 91