CMA Alarm

Case fra Esbjerg Kommune
You are here:

CMA skaber tryghed i Esbjergs skoler

Utryghed og usikkerhed blandt ledelse og ansatte på de lokale skoler, var den direkte årsag til, at Esbjerg Kommune i efteråret 2017 åbnede dialog med CIM Mobility om at effektivisere og ensrette håndteringen af uventede, akutte situationer.

CMA Security & Alerts

Med udgangspunkt i et bestående samarbejde på andre områder præsenterede CIM Mobility de overordnede linjer i en ny platform, hvorefter kommunens digitaliseringsafdeling og CIM Mobility i fællesskab etablerede et realistisk og langsigtet budget på såvel udvikling af systemet som drift. Med de økonomiske rammer på plads var målet at udvikle en løsning, der integrerede flest mulige input og funktioner i den endelige platform, CMA.

 

Afsættet for kommunens arbejdsgruppe og CIM Mobility-udviklingsteam var:
 • at skabe et sikkert, pålideligt, fremtidigt set-up, som matcher Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings vejledning til skoler og dannelsesinstitutioner om sikkerhed og kriseberedskab

 • at kunne alarmere alle relevante medarbejdergrupper hurtigt, sikkert med så præcis en information som muligt.

 • at kunne alarmere alle relevante medarbejdergrupper hurtigt, sikkert med så præcis en information som muligt.

og som ikke mindst ville imødekomme interne krav om:
 • integration til centralt managementsystem og databaser

 • udvidelse af alarmeringssystemet til også at omfatte bombe- og terrorvarsling

 • udarbejdelse af detaljerede arbejdsgange og procedurer

 • ensretning i alle kommunens skoler

 • udvidet og bred involvering af personale på alle niveauer

Processen

En engageret møderække og en tæt kontakt mellem arkitekten bag den eksisterende SMS løsning, arbejdsgruppen og udviklingsteamet skabte grundlaget for en stram tidsplan:

Opstartsmødet blev afviklet i begyndelsen af december 2017 og den første test gennemført i april 2018, hvorefter fejl og svagheder blev justeret til efter præmissen ’nødvendigt/ønskværdigt. ’

Anden testrunde og efterfølgende tilretninger blev gennemført i maj – og første trin i det nye SMS-system til alarmering og evakuering blev foldet ud i juni 2018 i et samarbejde mellem CIM Mobility, kommunens hovedarkitekt på systemet og beredskabschefen med en lancering af platformens funktionalitet, som bl.a. omfatter:

 • automatisk opdatering af alle kontaktdata og funktioner via integration til det centrale managementsystem

 • målrettet alarmering af alle ansatte medarbejdergrupper på den berørte institution

 • detaljeret information til alle nøglepersoner om, hvad den enkelte skal gøre/iværksætte

 • et højt niveau af oppetid, stabilitet og overvågning 24/7/365

Præsentationen suppleres af E-learning. For at sikre det brede kendskab til procedurer og arbejdsgange samt at alle medarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig under de forskellige alarmtyper, er funktionaliteten sat op, så det tydeligt fremgår hvilke medarbejdere, der har gennemgået E-learning videoerne og hvornår.

Esbjerg Kommune har i forbindelse med arbejdet oplevet, at udviklingsprocessen har startet en proces, der bl.a. betyder opdatering af oversigtskort over kommunens skoler og bygninger samt kortlægning af brand- og redningsudstyr samt flugtveje. Og ikke mindst har den skabt fokus på, at beredskabsplaner aldrig må være noget, der blot står i en mappe på reolen – men derimod skal synliggøres og være et aktivt omdrejningspunkt i hverdagen i kommunens skoler og institutioner.

CMA – Security & Alerts

“CIM Mobility har med kreativ idéudvikling, stærke styringsressourcer og målrettet problemløsning leveret en digital, integreret platform, der øger trygheden i hverdagen.

Udviklingsteamet har initieret gode interne diskussioner, udviklet vores ideer og hjulpet med at synliggøre og forbedre vores beredskabsplaner, så vi med CMA som en naturlig del af det kommunale beredskab er bedre rustet i akutte situationer, hvor borgernes sikkerhed er truet.”

Lisbeth Gransgaard Olsen – Digitaliseringskonsulent i Esbjerg Kommune

Nysgerrig efter at vide mere? ... kontakt os nu

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om mulighederne med CMA Security & Alerts, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi står også gerne til rådighed for et uforpligtende møde.

Kontakt

Partner & Head of Concepts
Allan Krøyer

+45 21 46 48 91